Leden 8, 2018

Ubytování pro seniory – Pečovatelský dům Zborovice

Pečovatelský dům Zborovice je koncipován jako klasický bytový dům s malometrážními byty. Cílové skupině budoucích obyvatel, kterou jsou senioři nad 60 let. Nabízíme menší byty, ale k tomu zázemí pro společné užívání přímo v domě, podobně jako u klasických (i lůžkových) domovů pro seniory.

Proto je část domu v 1. nadzemním podlaží vyhrazena jako společenská místnost s knihovnou a jídelna s kuchyňkou. Bydlení se blíží rodinnému prostředí. Společenská místnost sousedí s venkovní letní terasou a nabízí seniorům možnost relaxace ve společnosti sousedů. Okolí domu nabízí i malou zahrádku pro pěstování zeleniny či vysazení květin.

Záměrem je nabídnout uživatelům bytů nadstandard proti klasickému bytovému domu nebo domovu seniorů. Především dohled nad ubytovanými seniory a služby pro ně. Je připraven i prostor pro lékaře, který může docházet do domu. Dále je počítáno s prostorem pro personál a technické zázemí jako prádelna a sušárna.


Jaké byty najdete v našem domově?

Osmnáct bytů o velikosti 24 až 38 m2 umožňuje ubytování pro 18 až 22 obyvatel. Jedná se o jednopokojové byty s kuchyňským koutem. Ve čtyřech největších je možné ubytování po dvou osobách. V domě je výtah a celý dům je řešen jako bezbariérový, přístupný i pro vozíčkáře. Velikost domu, umožňuje ze strany budoucího personálu velmi osobní kontakt se seniory a celodenní službu dohledu a ostrahy.

Technicky je dům koncipován úsporně, tedy energetické náklady jednotlivých bytů i společných prostor by v celkové výši neměly přesahovat náklady typově podobných domovů pro seniory. Základní položkou je nájem dle velikostí jednotky, dalším nákladem jsou energie, které jsou odpočtovými měřidly rozúčtovány pro každý byt dle skutečné spotřeby. Poslední položkou je režijní náklad provozovatele, především náklad na personál, úklid a údržba domu a okolí, revize, provoz kotelny apod.

Přehled bytových jednotek